Notes for Willem Adriaan VAN DER STEL


Wilhem Adriaen van der Stel was die seun van Simon van der Stel en johanna
jacoba six. Hy is in 1664 te Haarlem gebore. In 1679 vergesel hy sy vader na
die Kaap en tree twee jaar later as assistent tot die Kompanjiesdiens toe. In
1684 keer hy na Nederland terug en vestig hom in Amsterdam, waar hy met Maria
de Hase in die huwelik tree. In 1691 word hy lid van die Raad van Schepen van
Amsterdam en op 11.2.1699 volg hy sy vader as Goewerneur van die Kaap op. Na
'n lang stryd tussen hom en die Kaapse burgers, word hy op 3.6.1707 deur Here
XVII teruggeroep en op 23.4.1708 vertrek hy met sy gesin na Nederland. Hy
vestig hom te Lisse, waar hy en sy vrou albei oorlede is, sy op 1.7.1723 en hy
op 6.11.1733. Sien verder A. J. Boeseken, Simon van der Stel en sy Kinders.

Wilhem Adriaen van der Stel, die seun van Simon van der Stel en johanna jacoba
six, is op 24.8.1664 in die Hervormde Kerk in Haarlem gedoop. In Oktober 1679
het hy saam met sy vader, broers en suster op die Vrije Zee in Tafelbaai
geland. In 1681 het hy assistent en dispensier geword en die volgende jaar is
hy bevorder tot boekhouer, maar in 1684 het hy na Nederland teruggekeer en hom
in Amsterdam gevestig. Daar is hy met Maria de Hase getroud en het hy ook lid
van die Raad van Schepen geword. Op 11.2.1699 het hy sy vader as goewerneur
van die Kaap opgevolg. Na die burgers se stryd teen hom, is hy in 1707 na
Nederland teruggeroep. Hy en sy gesin het die Kaap op 23.4.1708 aan boord die
Oostersteijn verlaat en hulle op die landgoed Uyttermeer by Lisse gaan vestig.
Daar is Maria de Hase op 1.7.1723 en Van der Stel self op 6.11 .1733 oorlede.

Vertrokken vanaf Texel op 22-09-1608. Tussenstop 10-11-1608 t/m 16-11-1608 op
St. Jago.
Aankomst in Kaapstad op 23-01-1699 met het schip "Stad Ceulen" of "Drie
Kroonen".


teruggeroepen door de VOC op 16-04-1707

ao' 1684
den 20.febr. Willem Adrianus jonghman onderkoopman vnader Stell. en Maria de
Saeze, jongedochter.
Bron: Marriage Register 1665-1695 Cape Town Nederduits Gereformeerde
Congregation

Death Notes

Nederlands Hervormde kerk aan het Vierkant
Return to Willem Adriaan VAN DER STEL


Notes for Andries VAN DER WALT


Vermelding in de archieven:

16-05-1777 MOOC 8/16.37 "nventaris mitsg:s taxatie van alle zodanige goederen
als ab intestato metter dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den landbouwer
Andries van der Walt ten voordeele van desselfs overgebleevene weduwe Johanna
Maria van der Merwe ter eenree, als meede hunne bij den anderen in huwelijk
verwekte twee minderjarige kinderen, met namen

Hester Sophia oud 7 jaren
Johanna Maria van der Walt oud 5 jaren
ter andere
zijde.."
Return to Andries VAN DER WALT


Notes for Antonia VAN DER WALT


getrouwd, 1 kind
Return to Antonia VAN DER WALT


Notes for Christiaan Stephanus Martin VAN DER WALT


getrouwd met ?
Return to Christiaan Stephanus Martin VAN DER WALT


Notes for Christine VAN DER WALT


getrouwd
Return to Christine VAN DER WALT


Notes for Christo VAN DER WALT


getrouwd met ?
2 kinderen
Return to Christo VAN DER WALT


Notes for Gaele Andries VAN DER WALT


aka Geel Andries

Aankomst Kaap de Goede Hoop in 1727 als kwartiermeester in dienst van de VOC.

1729 Poshouer van die buitepos Vishoek (vanderwalt.org.za)

Vermelding in de archieven:

08-11-1759 MOOC 8/9.37a "Staat en inventaris mitsg:rs taxatie van alle
soodanige goederen, als naar sub dato 19 Aug:s 1756 ter preesentie van seven
getuijgen opgeregte en met ’er dood becragtigde onderhands testament, zijn
naargelaaten door den landbouw:r Geel Andries van der Walt, ten voordeele van
desselfs naargeblevene huijsvrouwe Johanna Weijerse ter eenre, mitsgad:s zijne
in eevengen: huwelijk bij den anderen verwekte en thans nog in weesen zijnde
agt kinderen, met naamen

1) Andries van der Walt oud 16 jaaren
2) Hendrick van der Walt oud 14 jaaren
3) Renski van der Walt oud 12 jaaren
4) Jart van der Walt oud 11 jaaren
5) Johann:s Petrus van der Walt oud 7 jaaren
6) Anna Maria van der Walt oud 5 jaaren
7) Johanna Cathar:a van der Walt oud 4 jaaren
8) Claas van der Walt oud 2 jaaren
ter andere
sijde.."

Death Notes

MOOC 8/9.37a
Return to Gaele Andries VAN DER WALT


Notes for Hannalie VAN DER WALT


3 kinderen
Return to Hannalie VAN DER WALT
Notes for Hendrik Roelof VAN DER WALT


getrouwd met ?

2 kinderen
Return to Hendrik Roelof VAN DER WALT


Notes for Hendrik Stefanus VAN DER WALT


aka Oupa Fanie
5 zoons en 2 dochters

hulle het op Steynsburg gewoon
Return to Hendrik Stefanus VAN DER WALT